F246ecb79bcce49ce44ae9419e6788c2
CURS 2023-2024
PROGRAMA BÀSIC
Matrícula: 78 euros
Quota mensual: de 23,40€ a 78€ (segons sistema de tarifació social)

Curs 2023-2024: Programa 2. BÀSIC (6-17 anys): Dades personals

Dades de l'estudiant

Dades de naixement

Dades de contacte

Dades d'escolarització

Dades del 1r tutor/a

Si la persona sol·licitant és major d'edat, el tutor/a 1 és ella mateixa

Adreça

Dades de contacte (*)

Dades del 2n tutor/a

Adreça

Copia l'adreça del 1r tutor/a >>

Dades de contacte